PSİKO SOSYAL SERVİSİ

  Psiko-Sosyal Servis

         Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem  çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

  A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

  a. Kuruma Girişteki Hizmetler

  1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.

  2.Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.

  3.Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.

  4.Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.

  5.Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu BİSİS-ARDEF formuna kaydedilir.

  b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

  1.Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.

  2.Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  3.Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

  4.Hükümlü- Tutuklular durumlarına uygun olarak bakanlık tarafından belirlenmiş grup çalışmalarına ( öfke kontrol programı, önce düşün, sigara alkol madda bağımlılığı vb.) dahil edilerek iyileştirme süreçleri desteklenmektedir.

  c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

  1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.

  2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.

  3. Gözlem Sınıflandırma Formlarını doldurarak ; hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  B.Personele Yönelik Hizmetler
  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmele
  r yapar, personel eğitimleri gerçekleştirir.

  Adres

  ÇINARLIKUYU MAHALLESİ ÇINARLIKUYU SOKAK NO:224/D ŞEHZADELER/MANİSA

  Telefon

  0 236 265 72 32 / 33

  Faks 0 236 265 72 31

  E-Posta

  manisa.ttcikisaretadalet.gov.tr